<header2> <text>Etični kodeks</text> </header2> <paragraph> <style>Normal</style> <text> <a href="http://www.rlv.si/si/files/default/ETICNI%20KODEKS_KONCNA%20ZA%20SPREJEM%20-%20s%20sprejetim%20popravkom.pdf" target="_blank">Etični kodeks skupine HSE (184 KB)</a> Pooblaščenka za razlago Etičnega kodeksa je Maša Šega, Upravljanje s človeškimi viri, Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.</text> </paragraph> <separator> <style>invisible</style> </separator> <header2> <text>Informacije javnega značaja za leto 2014</text> </header2> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/ijz_poslovodstvo_htz_2013.pdf</file> <desc>Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje</desc> <target>_blank</target> </file> <separator> <style>invisible</style> </separator> <file> <file>ijz_htz_2014-2.pdf</file> <desc>Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2014</desc> <target>_blank</target> </file> <separator> <style>dotted</style> </separator> <header2> <text>Informacije javnega značaja za leto 2015</text> </header2> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/ijz_poslovodstvo_htz_2014.pdf</file> <desc>Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje</desc> <target>_blank</target> </file> <separator> <style>invisible</style> </separator> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/ijz_htz_2015_09-06.pdf</file> <desc>Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2015</desc> <target>_blank</target> </file> <separator> <style>dotted</style> </separator> <header2> <text>Informacije javnega značaja za leto 2016</text> </header2> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/ijz_poslovodstvo_htz_2015.pdf</file> <desc>Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje</desc> <target>_blank</target> </file> <separator> <style>invisible</style> </separator> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/ijz_htz_2016_14-11-17.pdf</file> <desc>Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2016</desc> <target>_blank</target> </file> <separator> <style>dotted</style> </separator> <header2> <text>Informacije javnega značaja za leto 2017</text> </header2> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/ijz_poslovodstvo_htz_za_2016.pdf</file> <desc>Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje</desc> <target>_blank</target> </file> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/ijz_htz_2017.pdf</file> <desc>Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2017</desc> <target>_blank</target> </file> <separator> <style>dotted</style> </separator> <header2> <text>Informacije javnega značaja za leto 2018</text> </header2> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/ijz_poslovodstvo_htz_za_2017.pdf</file> <desc>Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje</desc> <target>_blank</target> </file> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/ijz_htz_2018_13-06-19.pdf</file> <desc>Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2018</desc> <target>_blank</target> </file> <separator> <style>dotted</style> </separator> <header2> <text>Informacije javnega značaja za leto 2019</text> </header2> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/ijz_poslovodstvo_htz_v_letu_2018.pdf</file> <desc>Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje</desc> <target>_blank</target> </file> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/htz_ijz_2019_01-04-20.pdf</file> <desc>Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2019</desc> <target>_blank</target> </file> <separator> <style>dotted</style> </separator> <header2> <text>Informacije javnega značaja za leto 2020</text> </header2> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/ijz_poslovodstvo_htz_2020.pdf</file> <desc>Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje</desc> <target>_blank</target> </file> <file> <file>ijz/2020/htz_ijz_31-12-20.pdf</file> <desc>Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2020</desc> <target>_blank</target> </file> <header2> <text>Informacije javnega značaja za leto 2021</text> </header2> <file> <file>informacije_javnega_znacaja/ijz_htz_poslovodstvo.pdf</file> <desc>Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje</desc> <target>_blank</target> </file> <file> <file>ijz/2021/htz_ijz_02-09-21.pdf</file> <desc>Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2021</desc> <target>_blank</target> </file> <separator> <style>dotted</style> </separator> <separator> <style>invisible</style> </separator> <paragraph> <style>Normal</style> <text>Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16), dostopne na spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994. Enotni stroškovnik velja z dnem 8. 5. 2016. <P><STRONG>Kontaktna oseba:</STRONG> Tadeja Jegrišnik<BR><STRONG>Naslov:</STRONG> Partizanska cesta 78, 3320 Velenje<BR><STRONG>Telefon:</STRONG> +386 (0) 3 8996 327<BR><STRONG>Faks:</STRONG> +386 (0) 3 5875 007<BR><STRONG>Email: </STRONG><A href="mailto:tadeja.jegrisnik@rlv.si">tadeja.jegrisnik@rlv.si</A></P></DIV></text> </paragraph>

Etični kodeks

Etični kodeks skupine HSE (184 KB) Pooblaščenka za razlago Etičnega kodeksa je Maša Šega, Upravljanje s človeškimi viri, Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.

Informacije javnega značaja za leto 2014

pdf ijz_poslovodstvo_htz_2013.pdf Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje
pdf ijz_htz_2014-2.pdf Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2014

Informacije javnega značaja za leto 2015

pdf ijz_poslovodstvo_htz_2014.pdf Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje
pdf ijz_htz_2015_09-06.pdf Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2015

Informacije javnega značaja za leto 2016

pdf ijz_poslovodstvo_htz_2015.pdf Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje
pdf ijz_htz_2016_14-11-17.pdf Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2016

Informacije javnega značaja za leto 2017

pdf ijz_poslovodstvo_htz_za_2016.pdf Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje
pdf ijz_htz_2017.pdf Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2017

Informacije javnega značaja za leto 2018

pdf ijz_poslovodstvo_htz_za_2017.pdf Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje
pdf ijz_htz_2018_13-06-19.pdf Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2018

Informacije javnega značaja za leto 2019

pdf ijz_poslovodstvo_htz_v_letu_2018.pdf Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje
pdf htz_ijz_2019_01-04-20.pdf Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2019

Informacije javnega značaja za leto 2020

pdf ijz_poslovodstvo_htz_2020.pdf Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje
pdf htz_ijz_31-12-20.pdf Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2020

Informacije javnega značaja za leto 2021

pdf ijz_htz_poslovodstvo.pdf Prejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje
pdf htz_ijz_02-09-21.pdf Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2021
Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16), dostopne na spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994. Enotni stroškovnik velja z dnem 8. 5. 2016.

Kontaktna oseba: Tadeja Jegrišnik
Naslov: Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Telefon: +386 (0) 3 8996 327
Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: tadeja.jegrisnik@rlv.si